Chemia Budowlana / Beton

 

Przemysłowe włókna organiczne  EvoCEL® oraz celulozowe EKOCEL® produkowane przez Sektor Sp. z o.o. znajdują zastosowanie w wielu obszarach i procesach produkcyjnych w tym  w produkcji wielu produktów chemii budowlanej zarówno w postaci suchych mieszanek jak i produktów gotowych.

 

Betony wibroprasowalne i prefabrykaty ( kostka brukowa, krawężniki, obrzeża, studzienki...) 

 1. Rodzaj spoiwa : cement
 2. Dozowanie EvoCEL®-4F: 0,2-0,6% m.c.
 3. Zalety stosowania EvoCEL®-4F
  • lepsza hydratacja
  • poprawa parametrów technicznych (nasiąkliwość, wytrzymałość, mrozoodporność,...)
  • ulepszona struktura (ostre kontury)
  • zwiększona stabilność
  • redukcja pękania
  • wyższa ekonomika produkcji

Betony nawierzchniowe - posadzki 

 1. Rodzaj spoiwa : cement
 2. Dozowanie EvoCEL®-4F: 0,2-0,6% m.c.
 3. Zalety stosowania EvoCEL®-4F
  • poprawa parametrów technicznych (nasiąkliwość, wytrzymałość, mrozoodporność,...)
  • redukcja mikropęknięć skurczowych
  • zmniejszone odsączanie tzw. "bleeding"
  • poprawiona pielęgnacja
  • wyższa jakość powierzchni

Tynki

 1. Rodzaj spoiwa : cement, cement/wapno, krzemian, gips, magnezyt, żywice
 2. Dozowanie EvoCEL®: 0,3-1%
 3. Zalety stosowania EvoCEL®
  • ułatwiona obrabialność
  • zwiększona wydajność
  • ulepszona struktura (ostre kontury)
  • zwiększona wytrzymałość
  • tłumienie pękania
  • wydłużona stabilność mieszanki

Kleje do płytek

 1. Rodzaj spoiwa : cement, inne
 2. Dozowanie EvoCEL®: 0,2-0,5%
 3. Zalety stosowania EvoCEL®
  • łatwiejsza obrabialność
  • zwiększona wytrzymałość spoiwa
  • dłuższy okres użytkowania
  • zwiększona kleistość – mniejszy poślizg płytek

Wypełniacze

 1. Dozowanie EKOCEL: 0,5-1,2%
 2. Zalety stosowania EKOCEL
  • zmniejszenie pękania i kurczenia
  • łatwiejsza obrabialność
  • lepsza absorpcja 

Fugi

 1. Rodzaj spoiwa : cement, żywice, inne
 2. Dozowanie EvoCEL®: 0,3-0,4%
 3. Zalety stosowania EvoCEL®
  • redukcja pękania i kurczenia
  • łatwiejsza obrabialność

Szpachlówki

 1. Dozowanie EvoCEL®: 3,0-6,0%
 2. Zalety stosowania EvoCEL®
  • wysoki wzrost stabilności cieplnej
  • efektywne zagęszczenie – redukcja rozpryskiwania
  • tłumienie pęknięć
  • łatwiejsza obrabialność
  • efekt zbrojenia

Farby Krzemianowo-dyspersyjne

 1. Dozowanie EvoCEL®: 0,5-1,0%
 2. Zalety stosowania EvoCEL®
  • polepszona reologia
  • redukcja rozpryskiwania
  • zwiększona siła krycia spowodowana wyższą gęstością powłoki

Farby emulsyjne

 1. Dozowanie EvoCEL®: 0,8-5,0%
 2. Zalety stosowania EvoCEL®
  • dodatek matujący
  • redukcja rozpryskiwania
  • ulepszona reologia
  • zwiększona odporność na pękanie, ścieranie, kurczenie
  • zwiększona siła krycia

Produkty Bitumiczne

 1. Dozowanie EKOCEL: 30-50%
 2. Zalety stosowania EKOCEL
  • efektywne zagęszczenie – redukcja rozpryskiwania
  • bardzo dobra szybkość tężenia nawet przy wyższych temperaturach
  • łatwiejsza aplikacja