EKOCEL-SMA

 

Produkt

EKOCEL®-SMA - stabilizator celulozowy do mieszanek SMA w postaci luźnych włókien. Jest to materiał produkowany na bazie celulozy technicznej, będący mieszaniną celulozowych pyłów i krótkich włókien .  EKOCEL®-SMA zawierają w swoim składzie pyły celulozowe ≈45µm jak i modyfikowane włókna celulozowe o długościach od 0,2 do 1,8mm. 

Właściwości

L.p.

Właściwości

Jednostki

Wartość

1

2

3

4

1

Barwa

-

Szara

2

Zawartość celulozy technicznej

%(m/m)

80±8 suchej masy

3

Gęstość nasypowa włókna

g/dm3

20-40

4

Wartość pH

-

7,5±1

5

Średnia długość włókien

mm

~0,9

6

Średnia grubość włókien

mm

0,045

7

Absorpcja olejowa (linseed)

%

650-750

8

Przesiew

%

400µm - 32%

1000µm – 68%

1800µm – 92%

Zastosowanie

Modyfikowane włókna celulozowe należą do najbardziej rozpowszechnionych stabilizatorów używanych w mieszankach SMA (mieszankach grysowo-mastyksowych). Zastosowanie modyfikowanych włókien celulozowych w SMA powoduje utrzymanie nadmiaru asfaltu na ziarnach kruszywa, a także nie dopuszcza do jego spłynięcia podczas przechowywania oraz w trakcie transportu.

Zalety

- Luźne włókna celulozy posiadają wyższą wchłanialność asfaltu w stosunku do włókien granulowanych i impregnowanych, co w efekcie umożliwia uzyskanie pożądanych efektów stabilizacji SMA przy mniejszych ilościach wagowych stabilizatora

- Stabilizator w postaci luźnych włókien jest tańszy od stabilizatorów granulowanych.

- Zastosowanie do stabilizacji SMA mieszaniny modyfikowanych włókien o różnych długościach oraz pyłów celulozowych zwiększa powierzchnię czynna stabilizatora a tym samym jego efektywność dla różnych typów i receptur mieszanek SMA

Pakowanie

Produkt jest pakowany w samo-rozpuszczalne worki o wadze 3kg i 1,5kg, które pozwalają na łatwą i precyzyjną aplikację stabilizatora w trakcie produkcji SMA (przy średnim dawkowaniu 3kg na 1Mg SMA)

Badania, Aprobaty, Wyróżnienia

- Oznaczenie spływności metodą Schellenberga

- Aprobata IBDiM

Inne

Wyniki badań spływności EKOCEL

Rys. 1 Wyniki badań spływności asfaltu wykonane przez laboratorium TPA wg metody Schellenberga w trzech typach mieszanek SMA z różną zawartością włókien celulozowych EKOCEL®-SMA

 

Pobierz :    Karta Produktu EKOCEL®-SMA