Właściwości EvoCEL-4F

Dodatek EvoCEL®-4F powstał w wyniku komercjalizacji badań kilku europejskich ośrodków naukowych m.in. TUDelft, MicroLab, FU-Lab.  Jest on rozwinięciem technologii włókien produkowanych w USA pod marką UltraFiber-500 (Hercules Fibers D5) do warunków europejskich. EvoCEL®-4F posiada wysoką wytrzymałość na rozciąganie oraz bardzo dużą powierzchnie czynną co zapewnia wysoką wydajność w szerokim zakresie zastosowań.

  

Unikalność tego dodatku do betonów wynika z jego natury (cech) i sposobu oddziaływania. Jako chemicznie obojętne włókno jego oddziaływanie jest natury fizycznej. Dzięki czemu jako modyfikator betonów sam poprawiając szereg jego parametrów technicznych, może być stosowany z dodatkowymi dowolnymi domieszkami chemicznymi bez obaw o ich stabilność. 

 

Unikatowe cechy EvoCEL®-4F wpływające na poprawę parametrów betonów

 

 
 • bardzo duża powierzchnia czynna
 
 • jednorodność mieszanki
 
 • hydrofilowość
 
 • poprawa zwilżalności ziaren cementu
 
 • odporność na alkalia i sole
 
 • stabilizacja wilgotności i temperatury
 
 • chemiczna obojętność
 
 • silne wiązania z matrycą betonową
 
 • wodoodporność i stabilność
 
 • magazynowanie i redystrybucja wilgoci
 
 • właściwości dyspergujące
 
 • uplastycznienie (pseudoupłynnienie mieszanki)
 
 • redukcja tarcia składników mieszanki
 
 • zbrojenie mikroskurczowe

  

Dzięki tym cechom dodatek w postaci włókien modyfikuje mieszankę z efektem zbliżonym do domieszek chemicznych, umożliwiając jednocześnie dodatkową (w miarę potrzeby) poprawę konkretnych parametrów betonu za pomocą specjalizowanych domieszek chemicznych bez obawy o niepożądane i niekontrolowane reakcje (jakie mogą występować miedzy domieszkami chemicznymi w zmiennych warunkach produkcyjnych).

Powierzchnia czynna (oddziaływania)  EvoCEL®-4F jest ok 10 razy większa niż cementu i 20 razy większa niż typowych włókien polipropylenowych. W przeciwieństwie do włókien np. stalowych nie pełnią one funkcji zbrojenia strukturalnego Zbrojenie betonu włóknami organicznymi EvoCEL®-4F jest rozwiązaniem komplementarnym np. dla posadzek zbrojonych włóknami stalowymi. Włókna organiczne dobrze hamują powstawanie micro-rys w młodym, plastycznym betonie o małym module Younga. Włókna stalowe natomiast są skuteczne w betonie sprężystym po stwardnieniu mieszanki betonowej.

Nieocenioną cechą włókien organicznych EvoCEL®-4F jest ich  zdolność do trwałego wiązania w matrycy betonowej w przeciwieństwie np. do włókien polipropylenowych.

Choć efektywność dodatku EvoCEL®-4F sprawdza się w szerokim zakresie na szczególną uwagę zasługuje  jego zastosowanie  w produkcji :

 
 • mało-gabarytowych wyrobów wibroprasowalnych - betonowa kostka brukowa,  płytki, ...
 
 • średnio-gabarytowych wyrobów wibroprasowalnych - krawężniki, obrzeża, ...
 
 • elementów prefabrykowanych,
 
 • posadzek i nawierzchnie,
 
 • beton i elementy architektoniczne,

 

Właściwości EvoCEL®-4F w mieszankach betonowych/wibrozagęszczalnych

Badania przeprowadzone przez niezależne laboratoria wykazały w betonach z dodatkiem EvoCEL®- 4F  w porównaniu do referencyjnych próbek bez dodatku włókien istotną poprawę szeregu parametrów technicznych betonu takich jak :

 

  Redukcja kosztów produkcji ok. 3-6%             Biuletyn Info #1,2
  Poziom hydratacji cementu ok. 20%   Biuletyn Tech #1
  Stopień zagęszczenia  ok. 5-10%   Biuletyn Tech #2
  Nasiąkliwość   bezwzględna ok. 1,1%   Biuletyn Tech #3
  Wytrzymałość   ok. 20%   Biuletyn Tech #4
  Ścieralność ok. 27%   Biuletyn Tech #5
  Mrozoodporność ok. 30%   Biuletyn Tech #6
  Mikropęknięcia skurczowe ok. 80%   Biuletyn Tech #7
  Stabilność i homogeniczność ok. 35%   Biuletyn Tech #8