Włókna drogowe - SMA

 Stabilizator w SMA utrzymuje nadmiar asfaltu na ziarnach kruszywa i nie dopuszcza do jego spłynięcia podczas przechowywania w silosie oraz podczas transportu na budowę. Bez stabilizatora nie jest możliwe wyprodukowanie poprawnej mieszanki SMA.

 

Stabilizatory z modyfikowanych włókien celulozowych

 

Powszechnie stosowanymi stabilizatorami są modyfikowane włókna celulozowe zarówno w postaci luźnej jak i granulowanej. Wyróżnić można trzy podstawowe rodzaje stabilizatorów SMA na bazie włókien celulozowych