EvoCEL-4F

Produkt

EvoCEL®-4F  jest  odpornym na działanie alkaliów i soli, polimeryzowanym włóknem powstałym na bazie naturalnych włókien organicznych z Azji Południowo-Wschodniej.  Jest to hydrofilowy dodatek do betonów o unikatowych właściwościach, które m.in. nie powoduje wzrostu lepkości mieszanek betonowych.

 

Właściwości EvoCEL®-4F w mieszankach betonowych/wibrozagęszczalnych

Badania przeprowadzone przez niezależne laboratoria wykazały w betonach z dodatkiem EvoCEL®- 4F  w porównaniu do referencyjnych próbek bez dodatku włókien istotną poprawę szeregu parametrów technicznych betonu takich jak :

 

  Redukcja kosztów produkcji ok. 3-6%             Biuletyn Info #1,2
  Poziom hydratacji cementu ok. 20%   Biuletyn Tech #1
  Stopień zagęszczenia  ok. 5-10%   Biuletyn Tech #2
  Nasiąkliwość   bezwzględna ok. 1,1%   Biuletyn Tech #3
  Wytrzymałość   ok. 20%   Biuletyn Tech #4
  Ścieralność ok. 27%   Biuletyn Tech #5
  Mrozoodporność ok. 30%   Biuletyn Tech #6
  Mikropęknięcia skurczowe ok. 80%   Biuletyn Tech #7
  Stabilność i homogeniczność ok. 35%   Biuletyn Tech #8

 Zastosowanie

Ze względu na swoje właściwości włókno EvoCEL®-4F  znajduje zastosowanie m.in. w: 

 

 
  • mało-gabarytowych wyrobów wibroprasowalnych - betonowa kostka brukowa,  płytki, ...
 
  • średnio-gabarytowych wyrobów wibroprasowalnych - krawężniki, obrzeża, ...
 
  • elementów prefabrykowanych,
 
  • posadzek i nawierzchni,
 
  • betonów i elementów architektonicznych,
 
  • ....

 

Specyfikacja 

 

L.p.

Właściwości

Jednostki

Wartość

1

2

3

4

1

Barwa

-

biała/kremowa

2

Zawartość celulozy organicznej

%(m/m)

85 ±5suchej masy

3

Copolimer PXE-PP

%(m/m)

7 ±0,2 suchej masy

4

Gęstość nasypowa włókna

g/dm3

17-41

5

Wartość pH

-

6,8 ±1

6

Wilgotność typ.

%

7±2

7

Średnia długość włókien

mm

~0,9/1,6

8

Średnia grubość włókien

mm

0,045

9

Absorpcja wodna

%

500-600

10

Przesiew wzorcowy

%

500µm - 30%

1000µm – 60%

1500µm – 90%

   

Pakowanie

Produkt jest pakowany worki PE o wadze 3kg. Paleta 111 worków o łącznej wadze  333kg.

 

Pobierz : Karta charakterystyki produktu EvoCEL®-4F