EvoCEL GP

 

Produkt

EvoCEL®-GP - nowoczesny stabilizator celulozowy do mieszanek SMA w postaci granulowanych włókien EvoCEL® SMA. Jest to materiał produkowany w procesie skompensowanej granulacji modyfikowanej celulozy technicznej będący mieszaniną włókien o określonych długościach. 

Granulat włókien EvoCEL®-GP stanowią najnowszą generację stabilizatorów celulozowych SMA których właściwości i skład został zoptymalizowany w wyniku testów i badań zarówno laboratoryjnych jak i terenowych.

 

Przeprowadzone przez laboratoria TPA oraz IBDiM badania wskazują iż przy zastosowaniu polskiego stabilizatora EvoCEL®-GP możliwe jest zmniejszenie o 20-30% ilości dodawanego stabilizatora w porównaniu do stabilizatora produkcji niemieckiej.

 

Wyniki badań spływności SMA wykonane przez TPA oraz IBDiM dla dwóch rodzajów stabilizatorów granulowanych 

 

Właściwości

L.p.

Właściwości

Jednostki

Wartość

1

2

3

4

1

Barwa

-

szara/brązowa

2

Forma

-

cylindryczne granulki

3

Zapach

-

neutralny

4

Zawartość celulozy CAS 9004-34-6  

%(m/m)

85±5

5

Gęstość nasypowa

g/dm3

500±50

5

Średnia długość granulki

mm

od 4 do 25

6

Średnia średnica granulki

mm

1

 

 

Zastosowanie

Granulowane włókna celulozowe należą do najbardziej rozpowszechnionych stabilizatorów używanych w mieszankach SMA (mieszankach grysowo-mastyksowych). Zastosowanie modyfikowanych włókien celulozowych w SMA powoduje utrzymanie nadmiaru asfaltu na ziarnach kruszywa, a także nie dopuszcza do jego spłynięcia podczas przechowywania oraz w trakcie transportu.

 

Zalety

- Granulowane włókna celulozy posiadają nieco niższą wchłanialność asfaltu w stosunku do luźnych włókien EKOCEL, ale charakteryzują się lepszą dyspersją w mieszance.

- Stabilizator w postaci granulowanych włókien modyfikowanej celulozy jest łatwiejszy do automatycznej aplikacji.

- Zastosowanie do stabilizacji SMA mieszaniny włókien o różnych długościach oraz pyłów celulozowych zwiększa powierzchnię czynna stabilizatora a tym samym jego efektywność dla różnych typów i receptur mieszanek SMA

 

Pakowanie

Produkt jest pakowany w worki typu Big-Bag, które pozwalają na łatwą i precyzyjną aplikację stabilizatora w trakcie produkcji SMA (przy średnim dawkowaniu 3,5/4kg na 1Mg SMA)

  

 
Przykładowe wyniki badań EvoCEL®-GP (1) SMA 11 S PMB 45/80-55 KR 5-6
 
Przykładowe wyniki badań EvoCEL®-GP (2) SMA 11 S PMB 45/80-55 KR 5-6