Absorbenty

 

Absorpcja oznacza proces wnikania jednej substancji (cząsteczek, atomów lub jonów) do innej substancji tworzącej dowolną fazę ciągłą

Celuloza jest naturalnym biopolimerem występującym w przyrodzie. Ze względu na swoją budowę chemiczną i morfologię posiada naturalne właściwości adsorpcyjne Włókna celulozy mają dużą powierzchnię aktywną dlatego celuloza jest efektywna zarówno jako absorbent i adsorbent (tzw. sorbent)

 

Celuloza pomimo iż jest biopolimerem bardzo higroskopijnym ze względu na strukturę grup hydroksylowych, nie jest rozpuszczalna w wodzie z uwagi na bardzo uporządkowaną strukturę molekularną. Interakcja celulozy z woda może być przedstawiona jako zdolność do  tworzenia wiązań wodorowych pomiędzy grupą wodorotlenową a cząstkami wody.

 

 

Dzięki swoim właściwościom, celuloza w postaci włókien (zarówno luźnych jak i granulowanych) znalazła szerokie zastosowanie jako sorbent (absorbent, adsorbent) w wielu dziedzinach gospodarki i przemysłu takich jak :


  • uprawy, sadownictwo i szkółkarstwo (doglebowy dodatek poprawiający retencję wody i stabilizujący wilgotność gleby w obrębie systemu korzeniowego )
  • usuwanie odpadów niebezpiecznych w tym chemikaliów, 
  • oczyszczanie ścieków
  • zapory (wodne, olejowe, etc.)
  • usuwania rozlanych plam z powierzchni gleby, podłóg, posadzek
  • produkcja płyt gipsowych,
  • itp.