Włókna do Betonu

Najnowszej generacji dodatkiem do betonów są chemicznie obojętne, odporne na alkalia i sole polimeryzowane włókna organiczne, które mogą być stosowane równocześnie z dowolnymi domieszkami chemicznymi. W przeciwieństwie do włókien EvoCEL®-4F typowe włókna organiczne nie są odporne na alkalia i sole, stąd ich zastosowanie w betonach było znikome.

Polimeryzowane włókna organiczne EvoCEL®-4F są rozwiązaniem komplementarnym dla betonów zbrojonych np. włóknami stalowymi. Włókna organiczne dobrze hamują powstawanie micro-rys w młodym, plastycznym betonie o małym module Younga. Włókna stalowe natomiast są skuteczne w betonie sprężystym po stwardnieniu mieszanki betonowej.

 

Działanie włókien jest uzależnione m.in. od ich typu.

  • Włókna polipropylenowe – ich ograniczone działanie występuje w pierwszych godzinach „życia” betonu i kończy się w momencie, gdy narastający w czasie moduł Younga betonu przewyższy moduł Younga polipropylenu. Ich wadą jest m.in. hydrofobowość.
  • Włókna stalowe – ich zadaniem ograniczenie i rozproszenie procesu zarysowania i co za tym idzie zastąpienie pojedynczych, większych rys siatką drobnych. Spełniają funkcję zbrojenia.
  • Włókna organiczne – ich unikalną cechą jest hydrofilowość. Pomimo iż podobnie jak typowe włókna polipropylenowe nie spełniają one funkcji zbrojących ich działanie jest najszersze i  obejmuje m.in.:

 

 

- Poprawę podstawowych parametrów technicznych betonu
- Zmniejszenie wrażliwości na warunki atmosferyczne
- Poprawę homogeniczności mieszanki
- Ograniczenie występowania odsączania tzw. „bleedingu”
- Stabilizację wilgotności i temperatury hydratacji
- Redukcję rysy i mikropęknięć skurczowych
- Poprawę jakości wykończenia powierzchni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włókna EvoCEL-4F w betonie                                                                                                                                          Włókna PP w betonie

 

Przeprowadzone badania wykazały w betonach z dodatkiem EvoCEL®- 4F  w porównaniu do referencyjnych próbek bez dodatku włókien istotną poprawę szeregu parametrów technicznych betonu takich jak :

  

Poziom hydratacji cementu ok. 20% Biuletyn Tech #1
Stopień zagęszczenia ok. 10% Biuletyn Tech #2
Nasiąkliwość   bezwzględna ok. 1,1% Biuletyn Tech #3
Wytrzymałość ok. 20% Biuletyn Tech #4
Ścieralność  ok. 25% Biuletyn Tech #5
Mrozoodporność ok. 30% Biuletyn Tech #6
Mikropęknięcia skurczowe ok. 80% Biuletyn Tech #7
Stabilność i homogeniczność      ok. 35% Biuletyn Tech #8
Ekonomika produkcji ok. 3%-6%    Biuletyn Info #1,2

Dzięki swoim unikalnym właściwościom EvoCEL®-4F w postaci włókien (zarówno luźnych jak i płatkowanych) znajduje zastosowanie jako efektywny i ekonomiczny dodatek w produkcji  :  

 
  • mało-gabarytowych wyrobów wibroprasowalnych - betonowa kostka brukowa,  płytki, ...
 
  • średnio-gabarytowych wyrobów wibroprasowalnych - krawężniki, obrzeża, ...
 
  • elementów prefabrykowanych,
 
  • posadzek i nawierzchni,
 
  • betonów i elementów architektonicznych,
 
  • ....