• Włókna do betonów

  • Budownictwa Drogowego

  • Przemysłu

  • Chemii Budowlanej

Budownictwo Drogowe

roadWłókno celulozowe EKOCEL®-SMA stosowane jest jako stabilizator w mieszankach asfaltowych SMA (Stone Mastic Asphalt) zarówno w postaci mieszaniny luźnych włókien i pyłów jak i w postaci granulatów.

read more...

Chemia Budowlana

chemiaPrzemysłowe włókna organiczne EvoCEL® znalazły szerokie zastosowanie jako komponent i dodatek wielu produktów chemii budowlanej zarówno tych w postaci suchych mieszanek jak i gotowych produktów .

read more...

Betony i prefabrykaty

BetonEvoCEL®-4F to najnowszej generacji 4-fazowy dodatek do betonów i prefabrykatów w postaci polimeryzowanych włókien organicznych, który redukuje koszty produkcji i poprawia parametry betonów.

read more...